SVISLÉ STRUKTURÁLNÍ BEZVÝKOPOVÉ IZOLACE

Svislé izolace - chrání podsklepenou část budovy zahloubenou pod terén. Poskytují zajištění před penetrací vlhkosti přes boční zeď budovy nacházející pod úrovní terénu.

Svislé strukturální izolace - izolace struktury zdi. Slouží k obnově protivlhkostní svislé izolace zdi, bez nutnosti provést výkop kolem budovy, obnovovat schody, chodníky, uzavírat jízdní pruh a bez nákladů spojených s tím.

Podzemní části budovy mají trvalý styk s vlhkým podložím.

Jestliže taková budova nemá izolaci, nebo stará izolace neplní svou úlohu, pak vlhkost z podloží může bez překážek prosakovat do stavební látky a vést ke značným škodám na omítkách a ve zdivu samotném.

Svislou strukturální izolaci provádíme tak, že se navrtá síť otvorů umístěných v řadách, vzdálených od sebe 15-20 cm v závislosti na zasolení zdiva, a to po celé ploše izolovaného zdiva. Hloubka otvoru je tloušťka zdiva mínus 5 centimetrů. Těmito otvory se zavádí injektážní medium, které se skládá z izolačního prostředku a složky injektážní směsi pronikají do prostoru kapilár, ukládají se v nich v podobě sloučenin nerozpustných ve vodě. Po injektáži se otvory vyplní betonem spojeným s izolačním prostředkem. Užitečným vedlejším efektem je několikanásobné zesílením pevnosti zdiva díky použití betonu s vysokými pevnostními parametry. Takto vytvořená protivlhkostní izolace trvale a účinně řeší problém navlhání zdiva. Práce je možno provádět bez ohledu na zasolení a vlhkost zdiva.


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.