HORIZONTÁLNÍ IZOLACE

Slouží k zastavení pohybu vody zdola nahoru ve zdivu budovy. U většiny nepodsklepených staveb stačí rekonstrukce pouze horizontální izolace.

Pozor! Provedení pouze vertikální izolace nepodsklepené budovy např. odkopáním stavby a provedením drenáže nezastaví kapilární prosakování spodní vody! U většiny takových budov taková operace bude neúčinná.

Stavební materiály typu cihla a pískovec a také spojovací malta jsou protkány sítí pórů a kapilár. Holým okem neviditelné kapiláry transportují vodu proti zemské přitažlivosti.

Orientační výše vzlínání spodní vody činí nejčastěji cca 2 metry nad úroveň povrchu terénu maximálně do 6 metrů. Za účelem přerušení sítě kapilár se v nových stavbách provádějí přepážky z lepenky, bitumenů nebo těsnicích malt. Přepážky tohoto typu se nepoužívaly u starých stavebních technologií nebo do současnosti ztratily své vlastnosti.

Jev kapilárně vzlínající vlhkosti lze eliminovat rekonstrukcí horizontální izolace tedy přerušením zdiva protivlhkostní blokádou.

Přednosti injektáži
  • nízké náklady na provedení
  • vhodné pro použití uvnitř i vně budovy
  • bez zdravotního omezení
  • účinně uzavírá kapiláry a póry, kterými prosakuje voda
  • likviduje vlhkost a ztuchlinu
  • zabraňuje rozvoji plísní a biologických útvarů
  • zlepšuje hygienické podmínky a předchází takto alergii a jiným chorobám dýchací soustavy, vysoušením stěn zlepšuje jejich tepelnou izolaci a snižuje tak náklady na topení, což snižuje provozní náklady
  • příznivým vedlejším efektem je několikanásobné zesílení pevnosti zdiva díky použití betonu s vysokými pevnostními parametry.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.