PLOŠNÉ CHEMICKÉ INJEKTÁŽNÍ CLONY

Injektáže vytvářející oponu dovolují provést sekundární vnější izolaci stěn a také podlahy ve sklepu bez nutnosti jejich odkopávání. Provádění protivlhkostních a protivodních zabezpečení pomocí tradičních metod v objektech přikrytých zemí, tunelech, podzemních garážích nebo podsklepených věžových domech s přístavbami je velmi obtížné a nákladné. Metoda oponové injektáže je moderním způsobem obnovy těsnění v existujících objektech. Stěna se provrtává z vnitřní strany až na stranu vnější a pod tlakem se vtlačuje izolační hmota za přepážku. Při opravě vytváří tlačená izolace jakousi "oponu" na stěně na straně zeminy a brání takto trvale pronikání vody do struktury přepážky. Bez uzávěrky jízdního pruhu, bez povolení, bez rizika porušení instalací v zemině, bez obnovy chodníků a schodů. Tímto způsobem lze izolovat: existující tunely, podchody, garáže a jiné objekty, kde provedení klasické izolace může být drahé, obtížné nebo nemožné. 

Při oponové metodě je izolační materiál minerálního původu vtlačován do půdy sousedící s konstrukčními prvky, kde po vyztužení vytvoří vodotěsnou a vodostálou izolační vrstvu.

Injektáž se zakládá na tom, že se do přepážek naskrz navrtá síť otvorů a do okolní půdy se vtlačí preparát, který vytváří povrchový těsnící povlak v místě spojení přepážka - půda. Gelová vrstva povlaku pokryje vnější povrch konstrukce a utěsní také trhliny, které v něm vznikly. Vyplňuje také póry v přilehlé zemině. Je to typ aktivní izolace, dodatečný nápor spodní vody způsobí nárůst jejího objemu. Předností těchto hydroizolací je jejich samotěsnící schopnost. Důsledkem této vlastnosti je také schopnost utěsnit nepatrné trhliny způsobené např. sedáním půdy, sejsmickými pohyby nebo smršťováním betonu. Takto se řeší problémy, které nelze zvládnout obvyklým způsobem.


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.